Туроператор VS Travels, София, България

Условия за резервация


"VS Travels" е регистрирана в СГС София № 10036 / 2002 година / ЕИК - BG 130994867
"VS Travels" е регистрирана по Закона за Туризма с лиценз Туроператор № 05690 / 2006 г.
"VS Travels" е регистрирана по Закона за ЗЗЛД - ИД № 0050051 - Защита на личните данни
"VS Travels" има застраховка "Отговорност на Туроператора" ЗАД "Асет Иншурънс" АД – полица №7121910000013 / валидна до 24.06.2020 г. и ЗАД Лев Инс АД № 13062010010489 валидна от 25.06.2020 до 24.06.2021 г


 
Телефони за връзка в рамките на работното време:
10:00 - 17:00 ч. от понеделник до петък

0888 513 551
0898 513 555
02 / 450 35 51
02 / 411 01 05
02 / 411 06 05
Условия за резервация:

След като сте избрали оферта от сайта на агенцията и сте уточнили по телефона за свободни места, точна цена, начин на настаняване и искате резервация е необходимо да предоставите данни си за резервацията и да платите депозит. Ще направим и потвърдим резервацията след получен депозит, платен по банков път.

Документи, които ще получите след заплащане на резервацията:
  • ФАКТУРА за платената сума.
  • ДЕКЛАРАЦИЯ по ЗЗЛД че давате съгласие за обработка на лични данни.
  • ДОГОВОР по ЗТ за организирано пътуване или хотелско настаняване.
  • ВАУЧЕР за хотелско настаняване или комплект документи за организирано пътуване с автобус или самолет.

Условия за анулация:
При направена и потвърдена резервация от Туроператора и отказ на туриста от услугата по причина и желание на клиента, се удържат следните неустойки :

Дестинация Гърция


1. В нормална обстановка в държавите България и Гърция: резервации с ранни записвания:
* При невъзможност и нежелание на туриста да пътува при направена резервация с ранно записване, внесените и платени суми НЕ се възстановяват. В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно записване с ползване на отстъпки, сумата може да се ползва за друга дата на пътуване в рамките на календарната година с допълнително заплащане по стандартните тарифи към момента на промяната.2. В нормална обстановка в държавите България и Гърция: резервации по редовни цени:
- до 40 дни преди датата на настаняване 40 € ( 80 лв ) неустойка за административни разходи.
- от 39 до 20 дни преди датата на настаняване 50% неустойка от общата стойност.
- от 19 дни преди датата на пристигане – 100 % неустойка от общата сума.
Настоящите условия за анулации са валидни в случаите, когато не е упоменато изрично друго в офертата на хотела и обстоятелствата за пътуване и настаняване в хотелите не са пречка за осъществяване на пътуването.
3. В ситуация на форсмажорни обстоятелства като: здравни епидемии, пандемии и други непредвидени природни бедствия, издадени законови разпоредби ограничаващи пътуването между България и държавата, в която се осъществява почивката или други непредотвратими и непреодолими събития от извънреден характер, възникнали след сключването на договора.
* Сумите на предплатените почивки НЕ се възстановяват. Клиентът има право да пренасочи почивката си за по-късна дата или за следващата година, когато обстановката от природните и непредвидими ситуации се нормализира.Анулации на потвърдени резервации за България /в случай, че не е посочено друго/:
При направени и потвърдени резервации от Туроператора и желание на клиента да анулира резервацията се удържат следните неустойки:
  • Анулация до 20 дни преди началната дата на почивката се удържа половината от платения депозит.
  • Анулация от 19 до 8 ден преди началната дата на почивката се удържат 50% от цялата платена сума.
  • Анулация в последните 7 дни преди началната дата на почивката се удържа цялата платена сума.
  • Настоящите условия за анулации са валидни в случаите, когато не е упоменато изрично друго в офертата на ТУРОПЕРАТОРА.
Въпреки общите условия за анулации и при наистина уважителна причина, Туроператор "ВС Травелс" ООД съдейства пред своите контрагенти за възстановяване в пълен размер на заплатените суми на клиентите. Сумите се възстановяват, единствено ако бъдат върнати от страна на контрагента, в 14-дневен срок от потвърждаване на анулацията без неустойка
Анулации на потвърдени резервации с организирано пътуване в Турция с автобус и самолет или при индивидуални почивки със собствен транспорт. При направени и потвърдени резервации от Туроператора и желание на клиента да анулира резервацията се удържат следните неустойки:
  • Не се допускат никакви промени при вече направена и платена резервация за ранно записване. При невъзможност на туриста да пътува при направена резервация с ранно записване, внесените и платени суми на депозит НЕ се възстановяват.
  • В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно записване, сумата може да се използва за друга дата на пътуване в рамките на календарната година с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване съгласно договор с клиента.

*****************************************************************
Важно: Изборът на оферта, хотел, вид стая и база изхранване, се извършва от клиента самостоятелно, чрез интернет или след консултация с туроператора ПРЕДИ резервация и сключване на договор. Туроператорът не носи отговорност, не възстановява заплатените от Потребителя суми и не извършва компенсации за осъществена почивка или пътуване от избраният от клиента хотел. Основателни рекламации се премат само по време на престоя в избрания хотел, при своевременно уведомление на всички страни. Съставя се двустранен или тристранен протокол на място с подпис и печат на хотела.
*************************************************************
Начин на плащане:
Банков превод на посочените банкови сметки.

Банкова сметка в BGN / Левова сметка / VS Travels
ЮРОБАНК България АД - София, Пощенска банка. BIC: BPBIBGSF
№ на сметка. IBAN: BG51BPBI79401059700501

Банкова сметка в EUR: / Еврова сметка /"VS Travels" Ltd.
Eurobank Bulgaria AD - Sofia. Пощенска банка. BIC: BPBIBGSF
№ на сметка. IBAN: BG33BPBI79401459700501
В брой в офиса на VS Travels


 
Този сайт е рекламен. Точна информация съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ може да получите в офиса на агенцията.